The Unprofitable Indirection - Hope It'S Spejz, It'S Spejz, We Hope It'S Spejz...

trädvård

Det här är Yngve. Han jobbar som trädvårdare, eller arborist. Trädvård är lite grann som människovård, men skillnaden är att när en människa är sjuk försöker man vårda henne tills hon blir frisk, medan ett sjukt träd, t ex en alm med almsjuka tyvärr måste huggas ner och förstöras. Det finns annars risk att sjukan sprider sig till andra träd i området. Yngve jobbar mycket med sjuka almar, och han tycker det är lite vemodigt att hugga ner så stora, fina träd, som växt så länge och kanske ser friska ut för den ovane betraktaren. Men Yngve kan se med en gång om ett träd är sjukt.